JANUARI 2019 ÇAKA 1940
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
SukuUler
LuangPepet
Raksasa8
YamaGigis
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuSuka Rahayu
KepituWedana
Urip = 5 + 5Mina
PasahUmanis
Tungleh
Jaya
WongGajah
-Menga
Pandita15
GuruDangu
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
KepituBhawa
Urip = 5 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
WatuLintah
-Menga
Suka8
IndraTulus
Aras KembangBumi Kepetak
PatremTininggalin Suka
KewuluTresna
Urip = 5 + 8Sato
KajengKeliwon
Urukung
Sri
ButaUler
LuangPepet
Duka15
SriErangan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanSida Kasobagian
KewuluWidnyana
Urip = 5 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
SukuGajah
-Menga
Sri7
UmaNohan
Laku BulanWisesa Segara
GajahTininggalin Suka
KewuluUpadana
Urip = 5 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa14
KalaJangur
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuTininggalin Suka
KewuluJaramerana
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka9
LudraNohan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiKinasihan Amerta
KepituSeparsa
Urip = 4 + 9Taru
BetengPaing
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka1
YamaJangur
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Sebet
KewuluWidnyana
Urip = 4 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa9
GuruDadi
Laku ApiWisesa Segara
LembuTininggalin Suka
KewuluTresna
Urip = 4 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
SukuUler
LuangPepet
Raksasa1
IndraUrungan
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Suka
KewuluWidnyana
Urip = 4 + 7Wong
BetengPon
WasSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati8
SriOgan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanManggih Suka
KewuluTresna
Urip = 4 + 8Paksi
KajengKeliwon
Maulu
Menala
WatuLintah
-Menga
Suka15
UmaGigis
Aras KembangSatria Wirang
PedatiTininggalin Suka
KewuluJati
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa10
BrahmaOgan
Laku ApiWisesa Segara
KudaKinasihan Amerta
KepituSadayatana
Urip = 3 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
WongGajah
-Menga
Pandita2/3
LudraGigis
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihan Amerta
KewuluAwidya
Urip = 3 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati10
YamaDangu
Aras TudingSumur Sinaba
DepatLanggeng Kayowanan
KewuluWedana
Urip = 3 + 9Wong
BetengPaing
WasJaya
WatuLintah
-Menga
Suka2
GuruTulus
Aras KembangSatria Wirang
YuyuBuat Sebet
KewuluSaskara
Urip = 3 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
WatuLembu
LuangPepet
Raja9
IndraErangan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratKinasihaning Jana
KewuluWedana
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa11
KalaErangan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaBuat Sebet
KepituNama rupa
Urip = 7 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati4
BrahmaNohan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaBuat Suka
KewuluJaramerana
Urip = 7 + 5Wong
BetengUmanis
WasSri
WatuLintah
-Menga
Suka11
LudraJangur
Aras KembangSumur Sinaba
TangisLuwih Bagia
KewuluSeparsa
Urip = 7 + 7Paksi
KajengPon
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri3
YamaDadi
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungTininggalin Suka
KewuluAwidya
Urip = 7 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh10
GuruUrungan
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
KewuluSeparsa
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
UmaUrungan
Laku SuryaSatria Wirang
BadeBuat Suka
KepituWidnyana
Urip = 8 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa5
KalaOgan
Laku AirBumi Kepetak
NagaTininggalin Suka
KewuluJati
Urip = 8 + 9Paksi
KajengPaing
MauluLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja12
BrahmaGigis
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurWerdi Putra
KewuluSadayatana
Urip = 8 + 4Mina
PasahWage
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka4
LudraDangu
Aras KembangTunggak Semi
KumbaTininggalin Suka
KewuluJaramerana
Urip = 8 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka11
YamaTulus
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelBuat Sebet
KewuluSadayatana
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 4Wong
BetengWage
WasSri
WongGajah
-Menga
Pandita13
SriTulus
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutBuat Sebet
KepituJaramerana
Urip = 6 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati6
UmaErangan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Astawa
KewuluBhawa
Urip = 6 + 7Mina
PasahPon
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka13
KalaNohan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatBuat Suka
KewuluNama rupa
Urip = 6 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangLaba
SukuGajah
-Menga
Sri5
BrahmaJangur
Laku BulanWisesa Segara
UdangBuat Suka
KewuluJati
Urip = 6 + 9Sato
KajengPaing
UrukungSri
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
LudraDadi
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongWerdi Putra
KewuluNama rupa
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja14
IndraDadi
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganWerdi Putra
KepituJati
Urip = 9 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
ButaGajah
-Menga
Dewa7
SriUrungan
Laku ApiSatria Wibawa
PanahDahat Kingking
KewuluUpadana
Urip = 9 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka14
UmaOgan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungKinasihan Amerta
KewuluNama rupa
Urip = 9 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungJaya
SukuGajah
-Menga
Sri6
KalaGigis
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongKinasihaning Jana
KewuluBhawa
Urip = 9 + 7Patra
PasahPon
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa13
BrahmaDangu
Laku AirWisesa Segara
SungengeSida Kasobagian
KewuluAwidya
INGKELBUKU WONG SATO MINA MANUK TARU