APRIL 2020 ÇAKA 1942
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa6
KalaJangur
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuTininggalin Suka
KedasaJaramerana
Urip = 5 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluLaba
WongGajah
-Menga
Pandita13
BrahmaDadi
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
KedasaSeparsa
Urip = 5 + 7Mina
PasahPon
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka5
LudraUrungan
Aras KembangBumi Kepetak
PatremKemeranaan
KedasaAwidya
Urip = 5 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka12
YamaOgan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanBuat Sebet
KedasaSeparsa
Urip = 5 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
SukuGajah
-Menga
Sri4
GuruGigis
Laku BulanWisesa Segara
GajahSida Kasobagian
JiyesthaWidnyana
Urip = 5 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
SukuUler
LuangPepet
Raksasa11
IndraDangu
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuManggih Suka
JiyesthaUpadana
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka7
UmaGigis
Aras KembangSatria Wirang
PedatiTininggalin Suka
KedasaJati
Urip = 4 + 9Mina
PasahPaing
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka14
KalaDangu
Laku BintangBumi Kepetak
DupaManggih Suka
KedasaSeparsa
Urip = 4 + 4Taru
BetengWage
AryangLaba
ButaLintah
-Menga
Dewa6
BrahmaTulus
Laku ApiWisesa Segara
LembuKinasihan Amerta
KedasaJaramerana
Urip = 4 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungSri
SukuUler
LuangPepet
Raksasa13
LudraErangan
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Astawa
KedasaWidnyana
Urip = 4 + 7Patra
PasahPon
PanironMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati5
YamaNohan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanLanggeng Kayowanan
JiyesthaSaskara
Urip = 4 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
WatuLintah
-Menga
Suka12
GuruJangur
Aras KembangSatria Wirang
PedatiBuat Sebet
JiyesthaTresna
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehSri
ButaLintah
-Menga
Dewa8
SriNohan
Laku ApiWisesa Segara
KudaSuka Pinanggih
KedasaBhawa
Urip = 3 + 7Taru
BetengPon
Aryang
Menala
WongGajah
-Menga
Pandita15
UmaJangur
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuBuat Astawa
KedasaSadayatana
Urip = 3 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati7
KalaDadi
Aras TudingSumur Sinaba
DepatKinasihan Amerta
KedasaJati
Urip = 3 + 9Patra
PasahPaing
PanironLaba
WatuLintah
-Menga
Suka14
BrahmaUrungan
Aras KembangSatria Wirang
YuyuTininggalin Suka
KedasaSaskara
Urip = 3 + 4Wong
BetengWage
WasSri
WatuLembu
LuangPepet
Raja6
LudraOgan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratWerdi Sarwa Mula
JiyesthaAwidya
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 9Taru
BetengPaing
AryangLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa9
IndraOgan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaBuat Suka
KedasaBhawa
Urip = 7 + 4Sato
KajengWage
UrukungSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati1
SriGigis
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaBuat Merang
KedasaSadayatana
Urip = 7 + 5Patra
PasahUmanis
PanironMenala
WatuLintah
-Menga
Suka8
UmaDangu
Aras KembangSumur Sinaba
TangisKinasihaning Jana
KedasaBhawa
Urip = 7 + 7Wong
BetengPon
Was
Jaya
SukuGajah
-Menga
Sri15
KalaTulus
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungTininggalin Suka
KedasaAwidya
Urip = 7 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluLaba
WongLembu
LuangPepet
Manuh7
BrahmaErangan
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
JiyesthaJaramerana
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 7Sato
KajengPon
UrukungJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh10
GuruErangan
Laku SuryaSatria Wirang
BadePatining Amerta
KedasaUpadana
Urip = 8 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa2
IndraNohan
Laku AirBumi Kepetak
NagaWerdi Putra
KedasaNama rupa
Urip = 8 + 9Wong
BetengPaing
WasSri
WatuUler
LuangPepet
Raja9
SriJangur
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurTininggalin Suka
KedasaUpadana
Urip = 8 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka1
UmaDadi
Aras KembangTunggak Semi
KumbaBuat Astawa
JiyesthaSeparsa
Urip = 8 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka8
KalaUrungan
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelManggih Suka
JiyesthaJati
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 4Patra
PasahWage
PanironMenala
WongGajah
-Menga
Pandita11
YamaUrungan
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutPatining Amerta
KedasaTresna
Urip = 6 + 5Wong
BetengUmanis
WasJaya
GajahLembu
LuangPepet
Pati3
GuruOgan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremManggih Suka
KedasaWidnyana
Urip = 6 + 7Paksi
KajengPon
MauluLaba
ButaUler
LuangPepet
Duka10
IndraGigis
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatPatining Amerta
KedasaTresna
Urip = 6 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
SukuGajah
-Menga
Sri2
SriDangu
Laku BulanWisesa Segara
UdangTininggalin Suka
JiyesthaSadayatana
Urip = 6 + 9Taru
BetengPaing
AryangMenala
WongLembu
LuangPepet
Manuh9
UmaTulus
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongDahat Kingking
JiyesthaJati
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 8Wong
BetengKeliwon
WasSri
WatuUler
LuangPepet
Raja12
LudraTulus
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganManggih Suka
KedasaWedana
Urip = 9 + 9Paksi
KajengPaing
MauluMenala
ButaGajah
-Menga
Dewa4
YamaErangan
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Suka
KedasaSaskara
Urip = 9 + 4Mina
PasahWage
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka11
GuruNohan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungPatining Amerta
KedasaWedana
Urip = 9 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
SukuGajah
-Menga
Sri3
IndraJangur
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongManggih Suka
JiyesthaNama rupa
Urip = 9 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
GajahLintah
-Menga
Manusa10
SriDadi
Laku AirWisesa Segara
SungengeTininggalin Suka
JiyesthaBhawa
INGKELTARU BUKU WONG SATO MINA MANUK