APRIL 2018 ÇAKA 1940
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungJaya
WongGajah
-Menga
Pandita1
KalaGigis
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangKinasihaning Jana
KedasaSadayatana
Urip = 5 + 7Patra
PasahPon
PanironLaba
WatuLintah
-Menga
Suka8
BrahmaDangu
Aras KembangBumi Kepetak
PatremLanggeng Kayowanan
KedasaBhawa
Urip = 5 + 8Wong
BetengKeliwon
Was
Sri
ButaUler
LuangPepet
Duka15
LudraTulus
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanKemertaan
KedasaAwidya
Urip = 5 + 9Paksi
KajengPaing
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri7
YamaErangan
Laku BulanWisesa Segara
GajahBuat Manggih Suka
JiyesthaJaramerana
Urip = 5 + 4Mina
PasahWage
TunglehJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa14
GuruNohan
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuKinasihan Amerta
JiyesthaWedana
Urip = 5 + 5Taru
BetengUmanis
AryangLaba
WongGajah
-Menga
Pandita7
IndraJangur
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBawu Putra
JiyesthaJaramerana
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka2
UmaNohan
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Suka
KedasaNama rupa
Urip = 4 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa9
KalaJangur
Laku ApiWisesa Segara
LembuWerdi Putra
KedasaUpadana
Urip = 4 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluLaba
SukuUler
LuangPepet
Raksasa1
BrahmaDadi
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Sebet
JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 7Mina
PasahPon
TunglehSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati8
LudraUrungan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanTininggalin Suka
JiyesthaJati
Urip = 4 + 8Taru
BetengKeliwon
Aryang
Menala
WatuLintah
-Menga
Suka15
YamaOgan
Aras KembangSatria Wirang
PedatiKinasihan Amerta
JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 9Sato
KajengPaing
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka8
GuruGigis
Laku BintangBumi Kepetak
DupaSuka Pinanggih
JiyesthaJati
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 7Wong
BetengPon
WasSri
WongGajah
-Menga
Pandita3
SriOgan
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihaning Jana
KedasaWidnyana
Urip = 3 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati10
UmaGigis
Aras TudingSumur Sinaba
DepatManggih Suka
KedasaTresna
Urip = 3 + 9Mina
PasahPaing
TunglehJaya
WatuLintah
-Menga
Suka2
KalaDangu
Aras KembangSatria Wirang
YuyuLuwih Bagia
JiyesthaSadayatana
Urip = 3 + 4Taru
BetengWage
AryangLaba
WatuLembu
LuangPepet
Raja9
BrahmaTulus
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratBuat Merang
JiyesthaJati
Urip = 3 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungSri
ButaLintah
-Menga
Dewa1/2
LudraErangan
Laku ApiWisesa Segara
KudaBuat Merang
JiyesthaSadayatana
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati4
IndraErangan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaTininggalin Suka
KedasaSaskara
Urip = 7 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka11
SriNohan
Aras KembangSumur Sinaba
TangisSida Kasobagian
KedasaWedana
Urip = 7 + 7Taru
BetengPon
AryangMenala
SukuGajah
-Menga
Sri3
UmaJangur
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungSuka Pinanggih
JiyesthaNama rupa
Urip = 7 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh10
KalaDadi
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
JiyesthaBhawa
Urip = 7 + 9Patra
PasahPaing
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa3
BrahmaUrungan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaLanggeng Kayowanan
JiyesthaNama rupa
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa5
GuruUrungan
Laku AirBumi Kepetak
NagaRahayu
KedasaAwidya
Urip = 8 + 9Taru
BetengPaing
AryangLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja12
IndraOgan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurTininggalin Suka
KedasaSeparsa
Urip = 8 + 4Sato
KajengWage
UrukungSri
WatuLintah
-Menga
Suka4
SriGigis
Aras KembangTunggak Semi
KumbaBuat Suka
JiyesthaWidnyana
Urip = 8 + 5Patra
PasahUmanis
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka11
UmaDangu
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelBuat Astawa
JiyesthaUpadana
Urip = 8 + 7Wong
BetengPon
WasJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh4
KalaTulus
Laku SuryaSatria Wirang
BadeKinasihan Amerta
JiyesthaWidnyana
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati6
YamaTulus
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Sebet
KedasaJaramerana
Urip = 6 + 7Sato
KajengPon
UrukungJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka13
GuruErangan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatSuka Pinanggih
KedasaWidnyana
Urip = 6 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironLaba
SukuGajah
-Menga
Sri5
IndraNohan
Laku BulanWisesa Segara
UdangManggih Suka
JiyesthaSaskara
Urip = 6 + 9Wong
BetengPaing
WasSri
WongLembu
LuangPepet
Manuh12
SriJangur
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongBuat Astawa
JiyesthaTresna
Urip = 6 + 4Paksi
KajengWage
MauluMenala
WongGajah
-Menga
Pandita5
UmaDadi
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutWerdi Putra
JiyesthaSaskara
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 9Sato
KajengPaing
UrukungSri
ButaGajah
-Menga
Dewa7
LudraDadi
Laku ApiSatria Wibawa
PanahBuat Astawa
KedasaJati
Urip = 9 + 4Patra
PasahWage
PanironMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka14
YamaUrungan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungBagna Mapasah
KedasaSaskara
Urip = 9 + 5Wong
BetengUmanis
WasJaya
SukuGajah
-Menga
Sri6
GuruOgan
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongSuka Pinanggih
JiyesthaAwidya
Urip = 9 + 7Paksi
KajengPon
MauluLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa13
IndraGigis
Laku AirWisesa Segara
SungengeBuat Astawa
JiyesthaWedana
Urip = 9 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehSri
WatuUler
LuangPepet
Raja6
SriDangu
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganWerdi Putra
JiyesthaAwidya
INGKELMINA MANUK TARU BUKU WONG SATO