MEI 2021 ÇAKA 1943
WUKU
MINGGU

Sunday
Nichiyöbi
Sing Chi Rek
Urip = 5 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehJaya
WongGajah
-Menga
Pandita14
GuruDangu
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
JiyesthaWedana
Urip = 5 + 7Taru
BetengPon
AryangLaba
WatuLintah
-Menga
Suka6
IndraTulus
Aras KembangBumi Kepetak
PatremTininggalin Suka
JiyesthaAwidya
Urip = 5 + 8Sato
KajengKeliwon
UrukungSri
ButaUler
LuangPepet
Duka13
SriErangan
Laku BintangLebu Katiup Angin
LaweanSida Kasobagian
JiyesthaNama rupa
Urip = 5 + 9Patra
PasahPaing
PanironMenala
SukuGajah
-Menga
Sri5
UmaNohan
Laku BulanWisesa Segara
GajahTininggalin Suka
SadhaWidnyana
Urip = 5 + 4Wong
BetengWage
WasJaya
SukuUler
LuangPepet
Raksasa12
KalaJangur
Laku AnginSatria Wibawa
UlukuTininggalin Suka
SadhaUpadana
Urip = 5 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluLaba
WongGajah
-Menga
Pandita4
BrahmaDadi
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
Kala SungsangBuat Suka
SadhaNama rupa
SENIN

Monday
Getsuyöbi
Sing Chi Ik
Urip = 4 + 9Taru
BetengPaing
Aryang
Menala
ButaUler
LuangPepet
Duka15
YamaJangur
Laku BintangBumi Kepetak
DupaBuat Sebet
JiyesthaSeparsa
Urip = 4 + 4Sato
KajengWage
UrukungJaya
ButaLintah
-Menga
Dewa7
GuruDadi
Laku ApiWisesa Segara
LembuTininggalin Suka
JiyesthaJaramerana
Urip = 4 + 5Patra
PasahUmanis
PanironLaba
SukuUler
LuangPepet
Raksasa14
IndraUrungan
Laku AnginTunggak Semi
KelapaBuat Suka
JiyesthaWidnyana
Urip = 4 + 7Wong
BetengPon
WasSri
GajahLembu
LuangPepet
Pati6
SriOgan
Aras TudingSumur Sinaba
KirimanManggih Suka
SadhaSaskara
Urip = 4 + 8Paksi
KajengKeliwon
MauluMenala
WatuLintah
-Menga
Suka13
UmaGigis
Aras KembangSatria Wirang
PedatiTininggalin Suka
SadhaTresna
Urip = 4 + 9Mina
PasahPaing
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka5
KalaDangu
Laku BintangBumi Kepetak
DupaManggih Suka
SadhaWidnyana
SELASA

Tuesday
Kayöbi
Sing Chi Ei
Urip = 3 + 7Sato
KajengPon
UrukungSri
WongGajah
-Menga
Pandita1
LudraGigis
Laku Pandita SaktiSatria Wibawa
AsuKinasihan Amerta
JiyesthaSeparsa
Urip = 3 + 8Patra
PasahKeliwon
PanironMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati8
YamaDangu
Aras TudingSumur Sinaba
DepatLanggeng Kayowanan
JiyesthaJati
Urip = 3 + 9Wong
BetengPaing
Was
Jaya
WatuLintah
-Menga
Suka15
GuruTulus
Aras KembangSatria Wirang
YuyuBuat Sebet
JiyesthaSaskara
Urip = 3 + 4Paksi
KajengWage
MauluLaba
WatuLembu
LuangPepet
Raja7
IndraErangan
Laku BumiLebu Katiup Angin
Perahu SaratKinasihaning Jana
SadhaAwidya
Urip = 3 + 5Mina
PasahUmanis
TunglehSri
ButaLintah
-Menga
Dewa14
SriNohan
Laku ApiWisesa Segara
KudaSuka Pinanggih
SadhaTresna
RABU

Wednesday
Suiyöbi
Sing Chi San
Urip = 7 + 4Patra
PasahWage
PanironLaba
GajahLembu
LuangPepet
Pati2
BrahmaNohan
Aras TudingSatria Wibawa
KartikaBuat Suka
JiyesthaSadayatana
Urip = 7 + 5Wong
BetengUmanis
WasSri
WatuLintah
-Menga
Suka9
LudraJangur
Aras KembangSumur Sinaba
TangisLuwih Bagia
JiyesthaBhawa
Urip = 7 + 7Paksi
KajengPon
MauluMenala
SukuGajah
-Menga
Sri1
YamaDadi
Laku BulanBumi Kepetak
LumbungTininggalin Suka
SadhaWedana
Urip = 7 + 8Mina
PasahKeliwon
TunglehJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh8
GuruUrungan
Laku SuryaLebu Katiup Angin
Tiwa-tiwaSuka Pinanggih
SadhaJaramerana
Urip = 7 + 9Taru
BetengPaing
Aryang
Laba
GajahLintah
-Menga
Manusa15
IndraOgan
Laku AirWisesa Segara
Gajah MinaBuat Suka
SadhaWedana
KAMIS

Thrusday
Mokuyöbi
Sing Chi She
Urip = 8 + 8Wong
BetengKeliwon
WasJaya
GajahLintah
-Menga
Manusa3
KalaOgan
Laku AirBumi Kepetak
NagaTininggalin Suka
JiyesthaNama rupa
Urip = 8 + 9Paksi
KajengPaing
MauluLaba
WatuUler
LuangPepet
Raja10
BrahmaGigis
Laku BumiLebu Katiup Angin
Salah UkurWerdi Putra
JiyesthaUpadana
Urip = 8 + 4Mina
PasahWage
TunglehSri
WatuLintah
-Menga
Suka2
LudraDangu
Aras KembangTunggak Semi
KumbaTininggalin Suka
SadhaSeparsa
Urip = 8 + 5Taru
BetengUmanis
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka9
YamaTulus
Laku BintangSatria Wibawa
SangkatikelBuat Sebet
SadhaJaramerana
Urip = 8 + 7Sato
KajengPon
UrukungJaya
WongLembu
LuangPepet
Manuh1
GuruErangan
Laku SuryaSatria Wirang
BadePatining Amerta
SadhaWedana
JUMAT

Friday
Kin`yöbi
Sing Chi U
Urip = 6 + 5Paksi
KajengUmanis
MauluMenala
GajahLembu
LuangPepet
Pati4
UmaErangan
Aras TudingSatria Wirang
Angsa AngremBuat Astawa
JiyesthaWidnyana
Urip = 6 + 7Mina
PasahPon
TunglehJaya
ButaUler
LuangPepet
Duka11
KalaNohan
Laku BintangLebu Katiup Angin
Perahu PegatBuat Suka
JiyesthaTresna
Urip = 6 + 8Taru
BetengKeliwon
AryangLaba
SukuGajah
-Menga
Sri3
BrahmaJangur
Laku BulanWisesa Segara
UdangBuat Suka
SadhaSadayatana
Urip = 6 + 9Sato
KajengPaing
UrukungSri
WongLembu
LuangPepet
Manuh10
LudraDadi
Laku SuryaTunggak Semi
Bubu BolongWerdi Putra
SadhaJati
Urip = 6 + 4Patra
PasahWage
PanironMenala
WongGajah
-Menga
Pandita2
YamaUrungan
Laku Pandita SaktiSumur Sinaba
MengelutPatining Amerta
SadhaSeparsa
SABTU

Saturday
Doyöbi
Sing Chi Lioek
Urip = 9 + 9Mina
PasahPaing
TunglehSri
ButaGajah
-Menga
Dewa5
SriUrungan
Laku ApiSatria Wibawa
PanahDahat Kingking
JiyesthaSaskara
Urip = 9 + 4Taru
BetengWage
AryangMenala
ButaUler
LuangPepet
Duka12
UmaOgan
Laku BintangSatria Wirang
Puwuh AtarungKinasihan Amerta
JiyesthaWedana
Urip = 9 + 5Sato
KajengUmanis
UrukungJaya
SukuGajah
-Menga
Sri4
KalaGigis
Laku BulanBumi Kepetak
BegoongKinasihaning Jana
SadhaNama rupa
Urip = 9 + 7Patra
PasahPon
PanironLaba
GajahLintah
-Menga
Manusa11
BrahmaDangu
Laku AirWisesa Segara
SungengeSida Kasobagian
SadhaBhawa
Urip = 9 + 8Wong
BetengKeliwon
WasSri
WatuUler
LuangPepet
Raja3
LudraTulus
Laku BumiTunggak Semi
Rarung PagelanganManggih Suka
SadhaSadayatana
INGKELWONG SATO MINA MANUK TARU BUKU