Bulan:  

Rerainan Bulan Juni 2020
3 Juni 2020. Buda Keliwon Ugu.

5 Juni 2020. Purnama.

13 Juni 2020. Kajeng Keliwon Uwudan.

13 Juni 2020. Tumpek Wayang. Pada hari ini diadakan upacara yang berkenaan dengan kesenian khususnya wayang, persembahan kehadapan Bhatara Iswara memohon agar kesenian itu lestari, menyenangkan, dan bertuah.

17 Juni 2020. Buda Wage Kulawu. Hari ini pemujaan terhadap Bhatara Rambut Sedhana yang melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan.

19 Juni 2020. Hari Bhatara Sri.

20 Juni 2020. Tilem.

23 Juni 2020. Anggar Kasih Dukut.

28 Juni 2020. Kajeng Keliwon Pamelastali/Watugunung Runtuh.

28 Juni 2020. Kaleng Keliwon Enyitan.

30 Juni 2020. Paid-Paidan.

Kalender Bali Piodalan Ala-Ayuning Dewasa Hari Penting Purnama-Tilem Dauh Ayu Karya Ayu