Bulan:  

Rerainan Bulan April 2024
3 April 2024. Buda Keliwon Pegatuwakan. Hari ini menghaturkan sesaji kehadapan Shang Hyang Widi, sebagai tanda puji syukur atas kemurahan beliau melimpahkan rahmatNya sehingga hari raya Galungan dan Kuningan berjalan dengan selamat.

8 April 2024. Tilem.

13 April 2024. Tumpek Krulut. Menghaturkan sesaji kepada Ida Sang Hyang Widi / Bhatara Iswara di Sanggah Kemulan, mohon keselamatan.

17 April 2024. Buda Wage Merakih. Pemujaan kehadapan Bhatara Rambut Sedana yang disebut juga Sang Hyang Rambut Kadhala.

19 April 2024. Hari Bhatara Sri.

23 April 2024. Anggar Kasih Tambir.

23 April 2024. Purnama.

30 April 2024. Anggara Paing Medangkungan. Memuja Ida Sanghyang Widi/Bhatara Brahma di Merajan Kawitan / Paibon.

Kalender Bali Piodalan Ala-Ayuning Dewasa Hari Penting Purnama-Tilem Dauh Ayu Karya Ayu Libur Nasional