Bulan:  

Rerainan Bulan September 2023
6 September 2023. Buda Keliwon Pegatuwakan. Hari ini menghaturkan sesaji kehadapan Shang Hyang Widi, sebagai tanda puji syukur atas kemurahan beliau melimpahkan rahmatNya sehingga hari raya Galungan dan Kuningan berjalan dengan selamat.

11 September 2023. Kajeng Keliwon Uwudan.

14 September 2023. Tilem.

16 September 2023. Tumpek Krulut. Menghaturkan sesaji kepada Ida Sang Hyang Widi / Bhatara Iswara di Sanggah Kemulan, mohon keselamatan.

20 September 2023. Buda Wage Merakih. Pemujaan kehadapan Bhatara Rambut Sedana yang disebut juga Sang Hyang Rambut Kadhala.

22 September 2023. Hari Bhatara Sri.

26 September 2023. Kajeng Keliwon Enyitan.

26 September 2023. Anggar Kasih Tambir.

29 September 2023. Purnama.

Kalender Bali Piodalan Ala-Ayuning Dewasa Hari Penting Purnama-Tilem Dauh Ayu Karya Ayu Libur Nasional